Bli medlem

Lilla Teatern söker kontinuerligt nya medlemmar. Som medlem kan du delta i all öppen verksamhet såsom Entréteatern, workshops, medlemsmöten, cafékvällar och naturligtvis årsmöten som hålls i februari varje år. Du uppmuntras även att, om du så önskar, starta eller hålla i egen verksamhet. I medlemsavgiften ingår medlemskap i ATR, Amatörteaterns Riksförbund. Varje termin anordnas 1-2 fixoröjtillfällen där två representanter från varje grupp uppmanas att delta.


Medlemsavgift: 350 kr / halvår för skådespelare och regissörer, 75 kr / halvår för produktionsmedlemmar.  

Avgiften betalas in på pg konto 635081-3.

Skriv därefter ett mail till                      där du anger namn, kontaktuppgifter och personnummer. 

Lilla Teatern

Kastanjegatan 13

223 59 Lund


E-post: info@lillateatern.nu

Org nr: 845000-8514

Plusgiro: 635081-3


Copyright © 2017 All Rights Reserved

Hitta till oss...