Medlem

Hur blir jag medlem? Vad kostar det? Vad får jag? Vad för ansvar tar jag på mig?

Medlemssidan är under uppbyggnad!

portfolio web templates
Kort beskrivning av bildens innehåll


Klart du vill syssla med teater!

Lilla Teatern välkomnar alltid nya medlemmar. Som medlem kan du delta i all öppen verksamhet såsom Entréteatern, workshops, medlemsmöten, cafékvällar och naturligtvis årsmöten som hålls i februari varje år.

Lilla Teatern är vad man kan kalla en paraplyförening med endast ett fåtal verksamheter uppburna av föreningen som helhet. Den mesta aktiviteten sker i de olika fria grupperna. Detta ger stor frihet, men också ett gemensamt ansvar att hjälpas åt och att själv aktivt fråga sig vad jag kan göra för att bidra till Lilla Teaterns vardag och framtid.

Vi är en förening av generösa entusiaster. Har man frågor eller söker personer för olika uppgifter så kan man alltid fråga och någon kan alltid komma med ett tips eller en kontakt. Du är givetvis välkommen att starta eller hålla i egen verksamhet.

Som aktiv grupp finns möjlighet att för en kraftigt reducerad kostnad hyra någon av Stenkrossens båda scener - inklusive teknisk utrustning för ljud och ljus. Vidare så ges ni exponering via Lilla Teaterns hemsida - såväl som grupp och som era föreställningar.

Lilla Teatern har även börjat bygga upp ett eget manusarkiv vilket endast är tillgängligt för medlemmar.

I medlemsavgiften ingår medlemskap i ATR, Amatörteaterns Riksförbund. Varje termin anordnas 1-2 fixoröjtillfällen där två representanter från varje grupp uppmanas att delta.

Medlemsavgift
350 kr/halvår för skådespelare och regissörer.
75 kr/halvår för övriga medlemmar.
 
Avgiften betalas in på pg konto 635081-3.

Skriv därefter ett mail till info@lillateatern.nu med ämnesraden Medlemsavgift. I mailet anger du namn, kontaktuppgifter och personnummer. 

Varje grupp som gör en uppsättning måste redovisa samtliga inblandades namn samt har ett ansvar att påminna varandra om att medlemsavgift betalas in.

Adress
Lilla Teatern
Kastanjegatan 13
223 59 Lund

Kontakt
epost: info@lillateatern.nu
hemsida: www.lillateatern.nu